Ny Nørup vandværk – etablering af nuværende vandværk.

1960:

På generalforsamlingen i vandværket den 4-2-1960 blev der vedtaget efter vandforsyningen havde svigtet gennem længere tid, at bestyrelsen skulle sætte det eksisterende værk i god stand samt undersøge forholdene med et nyt vandværk. Bestyrelsen består på dette tidspunkt af 3 medlemmer.

Dybfoss Pumpefabrik fra Bjerringbro (i dag Grundfos) og Smedemester Jensen fra Gødding var med til bestyrelsesmøde den 23-3-1960 for at komme med tilbud på nyt vandværk.

På ekstraordinær generalforsamling den 1-4-1960 afholdt i Nørup Forsamlingshus blev tilbud fremlagt på nyt pumpeanlæg på 8.300 kr., ny boring på 7.200 kr. og ny 50 m3 støbt beholder på 6.650 kr. samt udbygning af ledningsnet til forsyning af den vestlige og sydlige del af byen på 6.400 kr. Sognerådet deltog for at give tilladelse til at bygge det nye vandværk i det nordvestlige hjørne af den gamle sportsplads.

Den 11-4-1960 afholdes bestyrelsesmøde sammen med sognerådet, hvor der blev indgået overenskomst med byggegrunden og af vandværket forpligter sig til at levere vand til Nørup Centralskole, Sognegård og sportsplads for en årlig sum af 625 kr. fra den dag byggeriet påbegyndes og i 10 år frem, derefter fortløbende med mulighed for opsigelse af en af parterne. Aftalen med byggegrunden fastsættes til at gælde i 49 år.

På bestyrelsesmøde den 12-5-1960 besluttes det at optage lån på 45.000 kr. i Kommunekreditforeningen, der var kommet med billigste lånemulighed.

 

1961:

Generalforsamling den 27-2-1961 oplyses af byggeriet med det nye vandværk er forsinket pga. myndighederne.

 

1962:

På generalforsamlingen den 19-1-1962 vedtages at udvide bestyrelsen til 5 medlemmer, hvilket ikke blev vedtaget. Her indgik man også overenskomst mellem vandværket og Mejeriet om gensidig levering af vand ved maskinskade. Denne aftale er stadig i dag gældende.

 

1968:

På den årlige generalforsamling i Nørup Sognegaard den 26. januar 1968 var Silhorko repræsenteret og gav tilbud på vandrensningsanlæg. Bestyrelsen blev pålagt at undersøge forholdene og anskaffe anlægget. Der vedtages en forhøjelse af kontingent med 1 kr. pr. portion.

Den 1. juni 1968 afsluttes arbejdet med opstilling og tilslutning af vandrensningsanlægget, vandbeholder og hydrofor.

 

1979:

På den årlige generalforsamling den 22. februar 1979 blev det vedtaget at udvide bestyrelsen med 2 medlemmer til 5 medlemmer, forslaget var forkastet første gang det var på dagsordenen tilbage i 1962.  

På bestyrelsesmøde den 12. juni 1979 blev det besluttet at Kemic’s tilbud på 94.800,- kr. for udskiftning til ny borerørspumpe, filter og overgang fra hydrofor til frekvensstyring af pumper. Hertil kom udgifter til elektriker, murer og tømrer.

 

1981:

På den årlige generalforsamling den 19. februar 1981 blev nye vedtægter vedtaget.

 

1985:

Der blev på bestyrelsesmøde den 6. februar 1985 drøftet etablering af ny boring da den gamle var begyndt at tage sand med ind.

På den årlige generalforsamling den 27. februar 1985 blev der oplyst at den nye boring var under etablering.

Den nye boring blev taget i brug den 12. april 1985.

 

1988:

Bestyrelsesmøde den 14. juni 1988 blev der vedtaget at hæve tilslutningsafgiften i forbindelse med den nye udstykning på Nybovej.

 

1990:

Ramsherred bliver tilsluttet vandværket.

Alle vandledninger er nu udskiftet til plastikrør.

 

1998:

Grundet forureningsproblemer beslutter bestyrelsen af ansøge vandfonden om tilskud til etablering af ny boring udenfor bebygget område.

 

1999:

På den årlige generalforsamling den 20. april 1999 blev der orienteret om ny boring placeret i statsskoven er en mulighed. Der arbejdes videre med denne løsning.

 

2000:

Den nye boring i statsskoven har nu kørt fra januar måned. Boring er 80 m dyb.

 

2008:

Møde i Vejle Vandråd, hvor takstblad og regulativ var hovedemner, blev det besluttet at udarbejde dette for vandværket. Efterfølgende godkendelse i Vejle kommune.

Der vedtages i bestyrelsen at få ledningsnettet digitaliseret.

 

2009:

Mulighed for hjemmeside undersøges.

Tilbud på nyt filteranlæg indhentet ved Kemic Vandrens. Der arbejdes videre med dette.

 

2010:

Nyt fuldautomatisk filteranlæg indkøbt og monteret af Kemic Vandrens.

Nye vedtægter gennemgået af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen.

På den årlige generalforsamling den 17. marts 2010 vedtages de nye vedtægter.

 

2011:

Beredskabsplan udarbejdet.

 

2012:

Der er vedtager lov om at ledninger skal digitaliseres i LER (Ledningsejerregistret). Bestyrelsen indhenter tilbud på dette og arbejdet igangsættes. Leverandør til dette er valgt Thvilum A/S i Odder, der har specialiseret sig med dette for vandværker.

Der indhentes pris på ny el-tavle og pumpestyring samt alarm på vitale funktioner. Pris godkendes og arbejdet udføres. Alarm opsættes og prioriteres blandt bestyrelsen.

 

2013:

Digitalisering af ledningsnet afsluttes.

 

2014:

Der er besluttet at udskifte målere til fjernaflæste målere. Skal udføres i 2015.

 

2015:

Der vedtages at udskifte målere til fjernaflæste, priser indhentes.

 

2016:

Der er tegnet ulykkesforsikring for bestyrelsen og bestyrelsesansvarsforsikring.

Der indføres hygiejnezoner på vandværket. Opmærkning foretaget.

 

2017:

Tilbud fra Kamstrup på levering af fjernaflæste målere godkendt samt tilbud fra Randbøldal VVS på udskiftning ligeledes godkendt.

 

2018:

Målerudskiftning til fjernaflæste foretages.

 

2019:

Der undersøges pris på montering af kalkknuser på vandværket for at imødekomme kalkaflejringer i ledninger og private installationer. Der leveres og monteres kalkknuser på prøve for at se effekten af den.

Kalkknuser købes efter prøveperioden.

Bestyrelsen vedtager at undersøge muligheden for omdannelse af vandværket fra I/S til A.m.b.a.

 

2020:

Generalforsamling besluttes udskudt til 2021 pga. forsamlingsforbud i forbindelse med Covid-19.

Der er indhentet tilbud på solceller. Tilbud fra KlimaEnergi accepteret.

 

2022:

Solceller er monteret på vandværkets tag. Det er et 4,0 kW anlæg. Vandværket går ind i den grønne fremtid med dette anlæg.

 

2023:

Ekstraordinær generalforsamling – dagsorden var ændring af selskabsform fra I/S til A.m.b.a., hvilket blev godkendt af fremmødte enstemmigt.

Dette medfører nye vedtægter, der er godkendt af Vejle Kommune sammen med reguleret takstblad.

 

Den nye hjemmeside er nu oppe at køre.

 

Redigeret af Heine Risom, marts 2024