Velkommen til Ny Nørup Vandværk

Vandværket er beliggende på Tørskindvej 3 i Ny Nørup. Herfra udpumpes årligt ca. 23.000 m3 vand til forbrugerne.

Drifstinformation

Der er i øjeblikket ingen problemer med vandforsyningen

Spild

Ledningsbrud

Opdager du, eller har mistanke om, ledningsbrud kontakt da venligst formand Bjarne Rasmussen på

tlf.: 2422 9234.

Vandv Bestyrelse Lille

Bestyrelsen

Vandværkets bestyrelse består af 5 medlemmer, der er valgt på generalforsamlingen. 

 

Formand:           Bjarne Rasmussen

Næstformand:   Heine Risom

Kasserer:            Ole Villefrance

Medlem:            Kristian G. Hansen

Medlem:            Michael Svaneby